Usluge PROFESIONALNOG PREDSTAVNIKA STANARA


Ovlašteni predstavnik suvlasnika je veza između upravitelja i suvlasnika zgrade. O imenovanju predstavnika odlučuju isključivo suvlasnici. Prava i obaveze predstavnika suvlasnika reguliraju se Međuvlasničkim ugovorom, koji mora svojim potpisom potvrditi većina suvlasnika čiji suvlasnički dijelovi čine više od polovice (51%) vrijednosti svih posebnih dijelova nekretnine, računato u m2.

Tommaris kreativa d.o.o.

Ovlašteni predstavnik može na osnovu međuvlasničkog ugovora za svoj rad primati naknadu u vidu honorara za obavljanje poslova ovlaštenog predstavnika suvlasnika zgrade. Cijena usluga Tommaris kreative d.o.o. je 20kn/stanu bruto.

Tommaris kreativa d.o.o. uslugu profesionalnog predstavnika suvlasnika obavlja koristeći portal MojaZgradaOnline.hr uz pomoć kojega su suvlasnici u bilo kojem trenutku informirani o svemu što se u zgradi događa, bez obzira gdje se nalazili ukoliko imaju pristup internetu.

Pružanje usluge Profesionalnog predstavnika stanara odnosi se samo na područje grada Zagreba!